Radon måling

Vi tilbyr et stort utvalg av radon målinger, ønsker du å måle ta gjerne kontakt.

Tiltak mot radon

Vi gjennomfører markedets beste radon tiltak. Tilbyr gratis befaringer innen Stavanger – Kristiansand.

Termografering

Vi utfører termografering i både ny og eksisterende boliger med høy kvalitet.

Snakk med en rådgiver

Har du spørsmål relatert til bolig, utleie-enhet eller arbeidsplass? Vi rådgir deg rundt radon, målinger og anbefalinger.

Bør du måle radon i ditt område?

Statens strålevern anbefaler alle å måle for radon i luften inne i huset sitt. Eier av utleiebolig er pålagt å måle for radon. Det samme er skoler og barnehager.

Svært helseskadelig

Radon er helseskadelig da mennesker og dyr kan puste inn denne gassen, og deretter få radioaktiv stråling gjennom luftveiene. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft.

Vi sjekker området ditt

Radon sør-vest sjekker, og måler ditt bo-område eller arbeidsplass mot radon. Dette er en svært viktig måling for å avdekke om stedet du oppholder deg i er helseskadelig.

Er du usikker på om hjemmet ditt eller arbeidsplassen din utgjør en helserisiko for deg eller andre?

Visste du at …

Utleiebolig krav for radon

Dersom du er eier av utleiebolig er du pålagt å måle for radon. Det samme regelverket gjelder også for skoler, og barnehager i Norge.

Visste du at …

Radon er helseskadelig

Radon i boliger er anslått til å forårsake rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge, viser tall angitt av statens strålevern i 2014.

Vi hjelper deg med

Tiltak mot radon

Har du fått målt for høye radon nivåer i hjemmet eller på arbeidsplassen? Da har vi tilltak som hjelper deg! Det du trenger er bare 1 radonsug som er strategisk plassert. Vi har gjennomført mange slike tiltak gjennom tiden.  Vi har gjennom kartlegging og tilltak klart å senke radon nivåene ned til under tiltaks grensen som er 100 bq/m2. Vi har produkter du kan stole på, og hjelper deg gjennom hele prosessen.

* Gratis befaring gjelder kun i Stavanger og Kristiansand området.

Vi tar kontakt med deg!

Vi forstår at du er en travel og viktig person, derfor tar vi kontakt med deg! Så slipper du lange køer, og venting i telefonen. Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt så snart vi er ledige.