Kompetansesterkt selskap.

Radon Sør-Vest AS har dyktig medarbeidere. Sterk faglig kompetanse, dette gir oss den nødvendige kompetansen for og tilby deg som kunde gode og helhetlige løsninger innenfor våre kompetanseområder. Vi har et oppriktig ønske om å selge produkter og løsninger av topp kvalitet og hele tiden bestemt oss for og møte morgendagens utfordringer.

Selv om vi er fornøyde med historien har vi ambisjoner om å videreutvikle alle deler av virksomheten. Men dette skal gjøres innenfor det vi er gode på, nemlig å tilby våre kunder og samarbeidspartnere de beste produktene, de beste løsningene til konkurransedyktige priser slik at resultatet er de mest fornøyde kundene.

Vi inngikk sent i 2015 avtale med Byggmesterkontoert om et tett samarbeidd, løsninger og installering til privatkunder/bedrifter.
Radon Sør-Vest er heleid av Jim Røyland.

Alle aktive eiere i Radon Sør-Vest med flere faglærte installatører og ambisjonene er å ha en kontrollert ekspansjon og bygge bedriften med kompetansen og kunde fokuset intakt.

Radon & Radonsanering

Vår hovedgeskjeft er Radonsanering hvor vårt flaggskip er spesial produserte Radon-avsug som er overlegent alle andre tilsvarende tiltak i markedet både kvalitet og utseendemessing.

Radon Sør-Vest legger også Radonmembraner i nybygg samt smøre-membraner i kjellere og lokaler som hindrer radongassen i å komme inn i inneluften. Radon Sør-Vest er en totalentreprenør innen Radonsanering og vi kombinerer markedets beste produkter med kunnskap for oppnå de beste resultat. Vi utfører også måling av Radon, både med sporfilmer og i form av befaringer hvor Radon Sør-Vest gjennomfører en grundig befaring med høyteknologisk utstyr i boliger og legger frem en grundig rapport med forslag til radon tiltak som fungerer optimalt.

Renseanlegg for balansert ventilasjoner er også produkter som vi selger og installerer hvor produktene er meget høy kvalitet og en renselsesgrad opp mot 100%. Termografi er også et meget viktig redskap for deg som kunde slik at du kan kvalitetssjekk ny bolig samt finne skjulte mangler i eksisterende boliger for utbedring. Vi forhandler og installerer av-fuktere som benyttes i kjellere med fukt problemer, produktene er av meget høy kvalitet og dette er en investering alle med fukt-problemer i kjelleren burde vurdere da resultatene er meget bra.

Vi garanterer deg et optimalt resultat og kjelleren som ny! Radon Sør-Vest jobber kontinuerlig med og utvikle produktutvalget og vi vil om kort tid presentere flere nye og spennende produkter på våre nettsider. Ingenting er umulig. Det ordner vi!